CZ – TOPOLOGIE 4 VCHODY Á 20 BYTŮ – jak na to

B – panelový dům, 4 vchody po 20ti bytech – až 4 jednotky MASTER na jednom coaxiálním rozvodu (Wodaplug 200C/N a 500C/N jednotky)

 • Toto je v praxi realizovaný funkční příklad zapojení
 • V naprosté většině případů lze zajistit síť bez zbytečných vícenákladů
 • Nevíte jak na to ??? nevadí, napište nám a my pomůžeme

Obecně pro STA/TV rozvody platí to co v bodě topologie 1.. Zde jsme navíc využili toho že až 4 jednotky MASTER mohou koexistovat na jednom koaxiálním kabelu a rozdělili jsme tedy vchody/byty na 4 sekce.

Až 4 MASTER jednotky zapojíme do switche s přívodem internetu. Příklad konfigurace MASTER jednotek je níže, pro každého MASTRA nastavíme jiné Static SNID (číslo od 1 do 15) a doporučujeme i jiné síťové heslo aby se s ním spojili jen ty SLAVE jednotky které k tomu určíme. Jinak platí vše co pro případ A.

Zapojení do rozvodu se slučovači a zesilovači – příklad dva bytové domy spojeny koaxem – využití EOC Master Slave technologie

Toto je praktický realizovaný příklad zapojení Wodaplug EOC technologie do existujícího SAT/TV rozvodu dvou sousedních bytových domů – ilustrační nákres situace: 

Detail původního existujícího rozvodu – v domě 1 je slučovač se zesilovačem a rozbočovače, v domě 2 pak zesilovač a rozbočovače – kam tedy umístit vstup dat a jak vyřešit průchodnost zesilovače? :

Řešení: Do bodu A v domě 1 připojit přes diplex filtr Wodaplug EOC Master jednotku – TV a DATA půjdou do rozvodu v domě 1 a současně do domu 2. Na vstup domu 2 (v místě červené šipky) vložit diplex filtr – vstup budou sloučená DATA s TV. Výstup TV zapojit do stávajícího zesilovače. Do bodu D zapojit další diplex filtr – TV vstup na výstup zesilovače. Sloučený výstup TV a DATA zapojit do rozbočovače.

Zbyly nám dva výstupy DATA na těchto diplexech – ty propojit kabelem a nyní to začít fungovat – data tedy půjdou mimo zesilovač – tzv. bypas.

Výsledek: TV i data běží v obou domech! Foto výsledného funkčního zapojení:

EOC úvod:

Wodaplug EOC produkty (EOC Master + EOC Slave jednotky) vám nabízí možnost jak přivést internetové triple play služby do každé zásuvky koaxiálního rozvodu v budově, jsou vhodné pro koexistenci s TV i satelitním příjmem, je možné použít stejný kabelový rozvod a přisloučit datový signál na vstup koaxiálního rozvodu k stávajícímu TV/SAT signálu. Instalace je velice jednoduchá, jedinou překážkou průchodnosti datového signálu, který používá pásmo 5-65MHz, jsou aktivní prvky – zesilovače, které typicky fungují v pásmu nad 40MHz a zesilovače je tedy nutno obejít tzv. bridgem. K tomu se popužívají Wodaplug diplexery, které oddělí datový a TV signál a pak je zase sloučí. Reálná datová propustnost je mezi 300-350Mbps a závisí na útlumu vedení, do 20-40dB útlumu je rychlost stále blízko maximu, okolo 50dB útlumu je rychlost stále reálných 100Mbps a limitem funkčnosti je útlum nad 66-70dB. Dalším limitem je délka vedení, maximální přímá vzdálenost mezi jednotkami je 1500m (kabel RG59), v členitých rozvodech nad 700-800m už může docházet k rozhození časové synchronizace použité technologie Homeplug AV. K dosažení delší vzdálenosti je tedy potřeba použít další vysílací Master jednotku pro další část vedení. Příklady reálných instalací a typických zapojení do koaxiálních rozvodů naleznete v sekci jak instalovat.

Wodaplug EOC linka se chová jako chytrý L2 switch v transparentním bridge, nezávislý na protokolech, operačních systémech, nepotřebuje žádný další software. Centrální Master jednotka komunikuje po vedení se Slave jednotkami, které se všechny konfigurují z web managementu Master jednotky. Slave jednotky nemohou komunikovat mezi sebou, tzv. MDU topologie a to hvězda nebo strom. Pro Slave jednotky si můžete nastavit automatickou či manuální autorizaci dle MAC, šablonu pro nastavení jednotlivých ethernet portů Slave jednotky a pro všechny 4 ethernetové porty Slave jednotek můžete konfigurovat různé VLAN, QOS či Shaper. Typické nasazení je např. 2 porty nastavit jako STB s VLAN pro IPTV či VOIP a dva porty s VLAN či bez pro internet. Samozřejmostí je i podpora multicast, IGMP a storm a loop protection. K dispozici je i Slave jednotka s WiFi, které umí fungovat i jako router s NAT, nebo jako bridge.

Řízení Slave jednotek : (podpora konfiguračních šablon!)

 • Nastavení oprávnění připojení dle jejich MAC adresy
 • Statistické informace ke každé jednotce, útlum, SNR, RX/TX statistika
 • Ochrana proti broadcastům, nastavitelná pro každý Slave individuálně
 • Nastavení VLAN 802.1Q parametrů pro každý LAN port Slave zařízení
 • Nastavení přenosového pásma upload/download pro každý LAN port Slave zařízení, možnost nastavení úhrnného přenosového limitu na celé Slave zařízení
 • Priority 802.1p pro každý LAN port Slave zařízení
 • Vzdálený upgrade Slave jednotek, vzdálený reboot jednotek
 • Možnost používání templatů pro nastavení Slave jednotek

Parametry nastavitelné pro Master jednotku:

 • Web management, CLI – telnet+ssh, SNMP monitoring a dohled, přenosové statistiky
 • Nastavení VLAN 802.1Q pro management rozhraní masteru
 • Nastavení ochrany proti broadcast storm
 • Nezávislý LAN port pro lokální management
 • Upgrade z ftp, vzdálený reboot, import/export konfiguračních souborů
 • Logování, system log na vzdálený server

V praxi doporučujeme instalovat maximálně 25-30 Slave jednotek k jedné Master jednotce v jednom koaxiálním rozvodu, při plánování počítejte s tím, že šířka pásma koaxiálního vedení je pro Slave jednotky společná a pro zachování kvalitních služeb pro koncové uživatele je dobré tento počet nepřekračovat. Z praktických nasazení je ověřeno že například EOC linka v bytovém domě zvládne 10 SD resp. 5 HD různých IPTV kanálů + garantované internetové služby najednou, při více spuštěných IPTV kanálech najednou už může obraz začít kostičkovat. Jednotka koexistuje s TV signálem a nemá vliv na jeho příjem (DVB-T/C/S).
 
Máte-li jakýkoliv dotaz k použití Wodaplug EOC technologie či k přípravě koaxiálních rozvodů tak neváhejte a pište na info wodaplug.com. Další praktické zkušenosti a rady čtěte zde.