New version of FW for EOC master – v2.4.15b

New FW for masters units avalible, added complete management include wifi and routing for newer EOC slave with wifi with better stability at maximum load. / Je dostupná aktualizovaná verze SW 2.4.15 pro Wodaplug EOC master jednotky. Image pro snadný upgrade přes WEB rozhraní naleznete v sekci download. Novinkou je přidání podpory pro novější verzi Slave jednotky s WiFi, která nabízí ještě lepší pokryti.

New MTK based WiFi slave with 2 antennas and 300Mbps WiFi speed available – EOC1121R4WL-R410 !!! This new MTK chip  based version can offer same features, but need to update SW on your EOC master, can accept same template configuration. WEB based management for this new EOC WiFi slave is differnt, read new users guide!