CZ – HOMEPLUG SÍTĚ PO ELEKTRICKÝCH ROZVODECH 230V

Adaptéry Wodaplug 85Mb/s, 200Mb/s a Wodaplug 500Mb/s

Typická použití a reference z realizovaných projektů:

1 – SDÍLENÍ INTERNETU – TŘÍPATROVÝ RODINNÝ DŮM S DÍLNOU A GARÁŽÍ

Pokud bydlíte ve vícepatrovém RD kde pokrytí WiFi přes všechna patra nepostačuje je ideálním řešení rozvod internetu a domácí počítačové sítě po kabelech elektrického vedení 230V, které jsou v každém patře a v každé místnosti vašeho domu.

Příklad nasazení v praxi :

přívod internetu – ADSL router se nachází v přízemí. WiFi signál nedosáhne až do třetího patra a do dílny , kde je také potřeba občas přístup na internet.

V domě je klasický třífázový rozvod s elektrickým rozvaděčem a jističi. Každé patro má dva okruhy pro zásuvky. Patra nejsou na stejné fázi. Nejkvalitnější a nejrychlejší přenos je po rozvodu stejné fáze, ale s technologií Wodaplug není problém přenos signálu mezi fázemi. Přenos je samozřejmě v tomto případě pomalejší díky útlumu signálu, ale stále ještě naprosto dostačující pro sdílení v rámci domácí sítě, pro přístup na rychlý internet 16Mb/s od O2 či pro rozvod HD IPTV od ADSL routeru k set top boxům ve vyšších patrech.

Jeden adaptér Wodaplug2 200Mb/s je připojen RJ45 kabelem k ADSL routeru a zapojen do elektrické zásuvky. V pracovně v prvním patře zapojen druhý adaptér Wodaplug2 200mb/s a Rj45 kabelem připojen k PC. Zde je přenos po stejné fázi a rychlost je tedy téměř na maximu. Třetí adaptér Wodaplug2 200mb/s + N AP , který má v sobě integrovaný i WiFi AP vysílač 802.11n, je určen pro notebook a slouží k přenášení po domě , dílně a zahradě a připojuje se do elektrické zásuvky v místě kde je potřeba. V každé místnosti je možné spojení s ostatními adaptéry, a tedy připojení do domácí sítě a přístup na internet, a to i ve vzdálenější garáži či dílně. V těchto místech je signál slabší, tedy i přenos pomalejší , díky přechodu signálu přes jističe a fáze , ale stále rychlost přístupu na internet je 8-12Mb/s minimálně. Je samozřejmě možný i přenos dat mezi PC a NTB, například kopírování filmu či jiných dokumentů běžně běží rychlostí 20-30Mb/s, pokud je NTB ve stejné místnosti s PC, tedy na stejné fázi, běží přenos i 70Mb/s.

Poznámka: než technik ČEZu vyměnil hlavní elektrické hodiny za nové digitální, bylo možné sdílet internet i se sousedním rodinným domem. Soused měl svůj adaptér Wodaplug2 200Mb/s a sdíleli jsme jedno připojení k internetu, router ADSL uměl pro jeho IP nastavit omezení přenosové rychlosti. Bohužel po výměně hodin již spojení nefunguje z důvodu toho , že nové digitální hodiny obsahují frekvenční filtry a ty nepropustí signál.

Poznámka2: stejně je možno např. sdílet internet v panelových či bytových domech mezi sousedy, dle referencí zákazníků je spojení možné typicky přes dvě patra dolu a dvě nahoru, tedy 4 patra.

2 – PLACENÝ ČI VOLNÝ PŘÍSTUP K INTERNETU PRO HOSTY PENZIONU ČI HOTELU

Vícepatrový členitý penzion či hotel potřebuje jednoduše a levně nabídnout hostům přístup na internet, Ať už placený či volný. Díky několika patrům a rozloze je pokryti WiFi signálem náročné na instalaci HW a i mnoštví WiFi accesspointů by znatelně zatížilo účet za elektřinu.

Příklad nasazení v praxi :

3 patrový penzion s osmi pokoji pro hosty má přípoj internetu 4Mb/s ADSL a router je umístěn v přízemí v centrální rozvodně. V penzionu je starý elektrický rozvod se starými křemíkovými pojistkami a starými jističi a často i hliníkovými kabely.

K routeru jsou připojeny dva adaptéry Wodaplug2 85Mb/s. Pomocí konfigurační utility mají každý nastavené jiné heslo sítě aby bylo možno oddělit pracovní síť penzionu a síť pro hosty, tedy aby hosté neviděli a nemohli přistupovat na pracovní PC recepce a restaurace

V recepci a restauraci jsou PC připojena dalšími adaptéry Wodaplug2 85Mb/s a pomocí stejného hesla sítě spojeny spolu a s adaptérem v centrální rozvodně, který jim zprostředkovává přístup na internet.

V recepci je také WiFi router pro volné připojení k interentu, ale signál dosáhne jen do prvního patra a to ještě ne všude. Penzion zakoupil pro hosty další 4 adaptéry Wodaplug2 85Mb/s a konfigurační utilitou jim bylo přednastaveno heslo sítě, tak aby se spojili s k tomu určeným adaptérem v rozvodně. Hosté si pak za poplatek půjčují v recepci adaptéry a v pokoji je zapojí do elektrické zásuvky, spojí kabelem RJ45 se svým notebookem či PC a získají tak přístup na sdílený internet. Díky síťovému heslu je zajištěno že se k síti nepřipojí například zákazník se svým vlastním adaptérem stejného komunikačního standardu.

Pokrytí signálem i přes náročné provedení starého elektro rozvodu je po celém penzionu, v nejvzdálenějších místech se přenosová rychlost pohybuje okolo 5Mb/s, což je pro sdílení internetu postačující.

PŘEČTĚTE SI PĚKNÝ A NÁZORNÝ ČLÁNEK O HOME PLUG ADAPTÉRECH Z ČASOPISU CHIP ZDE.