CZ – WODAPLUG ® INDOOR EOC SLAVE – EOC1121R4L

Jedná se adaptéry pro přenos dat sítě Ethernet po koaxiálních kabelech, založeno na technologii HomePlugAV, která nabízí velký dosah (700-1500m), velkou rychlost (fyzická rychlost až 600Mb/s, rychlost na MAC vrstvě více než 300Mb/s), odolnost vůči rušení a provoz i při velkém útlumu.

Jednoduše použitelné zařízení pro zapojení budovy k internetu po společném koaxiálním rozvodu. Umožňuje komunikaci mnoha jednotek po jediném koaxiálním vedení signálovou rychlostí až 600Mbps. Web management probíhá přes Master jednotku, jednotlivé slave nemají své IP adresy.


EoC (Ethernet over COAX cable) znamená rozvod sítě Ethernet přes koaxiální síť, na existujícím koaxiálním rozvodu nabízí současný přenos kabelového TV/SAT signálu spolu s datovým signálem. Pro aplikaci počítačové sítě EOC obsahuje Head End jednotku nazývanou Master, která spojí signál TV s daty sítě Ethernet do koaxiálního mixed signálu a koncovou jednotku nazývanou Slave, jeden Master může obsloužit až 256 Slave jednotek, síťová struktura může být hvězda anebo strom. Jednotka EoC master zabezpečuje vysílání dat sítě Ethernet přes koaxiální rozvody, je vhodná pro široké spektrum nasazení při realizaci síťových aplikací, při kterých využijete existující koaxiální rozvody, jak domácí instalace (in-home) tak komerční (kanceláře, bytové domy, hotely, továrny). Nepotřebujete instalovat žádné nové kabely. Tato zařízení vám umožní realizovat vysokorychlostní síť pro přenos videa, hlasu a dat.

Struktura sítě je hvězdice a nebo strom s jednou centrální jednotkou MASTER a s několika (až 256) jednotkami Slave , které mohou být od sebe izolovány (slave izolation).
Master jednotka je připojena k switchi či routeru a zpřístupňuje data všem Slave jednotkám.
Jednotka Master také obsahuje centrální NMS /Network management system/ , který se staré o konfiguraci a diagnostiku celé sítě a je přístupný přes vzdálený IP management WEB, Telnet, SNMP, CLI…

V sekci download najdete Master+Slave EOC návod CZ s popisem principu a instalace , dále pak datasheety k jednotkám Master a Slave a dále pak návod k NMS (Web konfigurace).

Jednotky Slave mají 4 ethernetové porty pro připojené koncových zařízení. Jednotky Slave jsou konfigurovány a sledovány přes NMS v jednotce Master.

Jednotka EoC slave je určena pro koncové uživatele a spolupracuje s EoC master jednotkou na navázání spojení a přenosu sítě Ethernet přes koaxiální rozvod. Z mixed signálu opět převede data na výstup Ethernet a signál TV na výstup TV.

Podporovány jsou všechny potřebné síťové vlastnosti jako QoS, VLAN, IGMP, bandwidth management a další. Vhodné tedy k realizaci jakékoliv sítě ( i pro přenos hlasu, videa a IPTV) za použití stávajících koaxiálních kabelů.

Nově jsou také rozbočovače , potřebné k připojení ke koax síti integrovány v zařízení, má tedy dva konektory pro koax kabel (vstup a výstup).

V závislosti na instalovaných CATV zásuvkách lze jednotku připojit přímo mezi TV přijímač a port zásuvky. V případě že útlum odrušovacího filtru ve starších typech zásuvek neumožňuje takovéto přímé nasazení je nutné zásuvku vyměnit. Nahrazuje se za tzv. obousměrnou zásuvku.

Zařízení je určené pro systém MDU (Multi-Dwelling) který poskytuje správci sítě možnost řídit přenosové pásmo. Zároveň tento systém dovoluje umístění více uživatel (než je tomu u systémů Ad-Hoc nebo Peer-to-peer). V systému však musí být jedna výkonná řídící jednotka s managementem.
Jednotka je typu „slave“ a ve své síti potřebuje jeden „master“. Zvládne připojit maximálně 128 klientských jednotek.

Vlastnosti
 • 4 porty 10/100Base-TX, Auto-Negotiation (10/100 Mbps) , IEEE 802.3u, automatická detekce přímý/překřížený kabel, každý nezávislý
 • 2 porty konektor F (female), 75Ohm, pro připojení na koaxiální svod a TV přijímač. Port pro TV přijímač pasivně propojen s přívodem a je funkční i při vypnutém zařízení
 • až 128 vzájemně komunikujících jednotek na jediném koaxiálním vedení
 • maximální vzdálenost mezi dvěma jednotkami 800-1500m (závisí na struktuře a kvalitě instalace, max platí pro kabel průřezu RG59)
 • současný provoz s TV
 • čipset rodiny Qualcomm Atheros 7411, signálová rychlost až 600Mbps, automatické přizpůsobení rychlosti a modulace, modulace OFDM, adaptivní, 896 nosných
 • frekvenční pásmo 7,5MHz – 65MHz
 • maximální útlum na vedení mezi jednotkami master a slave: 66-70dB
 • výstupní výkon: 116dBuV
 • symetrický synchronní provoz, duplexní transparentní Ethernetový bridge, nezávislý na protokolech, operačních systémech, transparentní, nepotřebuje žádný software
 • podpora VLAN 802.1Q, IGMP, priorizace 802.1p, řízení pásma/shaper – nastavuje se na masteru
 • externí zdroj, napájení 12V DC

Řízení Slave jednotek : (podpora konfiguračních šablon! )

 • nastavení oprávnění připojení dle jejich MAC adresy
 • statistické informace ke každé jednotce, útlum, SNR, RX/TX statistika
 • ochrana proti broadcastům, nastavitelná pro každý slave individuálně
 • nastavení VLAN 802.1Q parametrů pro každý LAN port slave zařízení
 • nastavení přenosového pásma upload/download pro každý LAN port slave zařízení, možnost nastavení úhrnného přenosového limitu na celé slave zařízení
 • priority 802.1p pro každý LAN port slave zařízení
 • vzdálený upgrade slave jednotek, vzdálený reboot jednotek
 • možnost používání templatů pro nastavení slave jednotek

Parametry nastavitelné pro master jednotku:

 • Web management, CLI – telnet+ssh, SNMP monitoring a dohled, přenosové statistiky
 • nastavení VLAN 802.1Q pro management rozhraní masteru
 • nastavení ochrany proti broadcast storm
 • nezávislý LAN port pro lokální management
 • upgrade z ftp, vzdálený reboot, import/export konfiguračních souborů
 • logování, syslog na vzdálený server

Poznamenejme, že díky možnosti provázat LAN porty na slave zařízeních s VLAN čísly není nutné používat u jednotlivých uživatelů samostatné routery. Stačí router předřazený před master jednotku, který umí provázat VLAN ID s IP adresou (dnes kterákoliv Linux distribuce a všechny pokročilé komerční routery). Případně stačí jeden takovýto router pro až cca. 4000 LAN portů. Pokud přenosová síť poskytovatele dovoluje korektní přenos VLAN ID tagů tak tento router nemusí být umístěn v zapojované budově a může být umístěn přímo v centrále ISP a obsluhovat tak velké množství uživatelů.

Download sekce (návody a dokumentace) – klikněte zde